Przewodnik VLEE przedstawia ramy rozwoju kompetencji Alfabetyzmu Wizualnego, które wymagane są od inżynierów i techników.

Jego celem jest zapewnienie odpowiednich zasobów do rozwijania kompetencji wizualnych, a następnie przyczynienie się do poprawy edukacji inżynierskiej oraz kształcenia i szkolenia zawodowego.

W związku z tym niniejszy przewodnik ma na celu dostarczenie odniesienia dla instytucji zajmujących się edukacją inżynierską, a także ogólnie dla programów nauczania technologii.

Pobierz ramy kompetencji

Kliknij łącze poniżej, aby pobrać ramy kompetencji